Bình Phước: Ra Quyết định ban hành quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chi Tiết Văn Bản Ban Hành

Số Ký Hiệu
11/2022/QĐ-UBND
Trích Yếu

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chi Tiết Văn Bản

– Đối tượng áp dụng

+ Cơ quan quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

+ Các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

+ Các đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

– Theo Quy chế, các nội dung được chi bao gồm:

+ Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

+ Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

+ Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

+ Hỗ trợ xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm

+ Chi quản lý chương trình đề án công nghiệp hỗ trợ

+ Quy định mức chi chung hoạt động công nghiệp hỗ trợ

Đặc biệt, việc tổ chức đánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá. Chi hội thảo công bố kết quả đánh giá), mức hỗ trợ tối đa không quá 5,6 triệu đồng/doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Ngày Ban Hành
16/06/2022
Ngày Hiệu Lực
30/06/2022
Trạng Thái
Đang Có Hiệu Lực
Loại Văn Bản
Nghị Định
Cơ Quan Ban Hành
UBND tỉnh Bình Phước
Người Ký Duyệt
Chủ tịch Trần Tuệ Hiền
Tải Văn Bản

Bài viết cùng chủ đề:

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)