Hải Phòng ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó có ngành công nghiệp phụ trợ

Chi Tiết Văn Bản Ban Hành

Số Ký Hiệu
1338/QĐ-UBND
Trích Yếu

Ngày 10/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Nhiều doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ được hưởng lợi từ sau khi quyết định này có hiệu lực.

Ngày Ban Hành
10/05/2022
Ngày Hiệu Lực
10/05/2022
Trạng Thái
Đang Có Hiệu Lực
Loại Văn Bản
Quyết Định
Cơ Quan Ban Hành
UBND TP Hải Phòng
Người Ký Duyệt
Nguyễn Văn Tùng
Tải Văn Bản

Với mục tiêu tiến tới sự phát triển theo hướng nhanh và bền vững của thành phố, đặc biệt trước làn sóng của đại dịch Covid 19, hướng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam ngày càng mạnh, cùng với xu thế mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp đang dần tăng lên và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố Hải Phòng đã và đang tập trung thực hiện lộ trình xây dựng thành phố thông minh với các định hướng phát triển chủ yếu là thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào ngành công nghệ cao. Trên tinh đó, Thành phố đã ban hành nhiều chính sách, gần đây nhất có Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định này, tại Phụ lục 1 Danh mục dự án khuyến khích đầu tư có nêu rõ các dự án được khuyên khích đầu tư phần lớn thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ như: cơ khí, điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (tức ngày 10 tháng 5 năm 2022) và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng: số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc ban hành Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 859/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và số 958/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3499/QD-UBND ngày 27/12/2018.

Bài viết cùng chủ đề:

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)