Cải tiến năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Các thành tựu nhất định đạt được cũng như mục tiêu “chiến đấu” từ phía doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ phối hợp cần đạt được.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)