Kết nối công nghiệp hỗ trợ vào chuỗi: Để cung gặp “trúng” cầu

Trong những năm vừa qua, mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã đạt được một số bước tiến cả về chất và lượng, nhưng sự phát triển của ngành nước ta vẫn còn bất cập… Để ngành CNHT đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ doanh nghiệp CNHT mà các đơn vị nhà nước cần có nhiều chương trình hỗ trợ và tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế hơn để có thể nhanh chóng hoà nhập .

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *