Doanh nghiệp Anh cần tìm đối tác sản xuất đồ bảo hộ cá nhân (PPE)

Chi tiết yêu cầu đối với sản phẩm đồ bảo hộ như sau

Polythene film on a roll PPE disposable Polythene aprons with sleeves PPE disposable Polythene aprons PPE disposable Polythene over-shoe covers PPE disposable Polythene over-sleeves

Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp vui lòng liên hệ:

Mr. Gordon Penson

Email: gordon.penson@coveron.co.uk

Call: +44 (0) 1603 273 555

Mobile: +44 (0) 7867 370 374

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)