Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm đơn vị cung cấp mảng băng dính cho nhà máy tại Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng dính Tape OPP Sử dụng dán Masterbox

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng về mảng băng dính​​ cho nhà máy tại Việt Nam

  • Tên sản phẩm: Băng dính Tape OPP
  • Sử dụng dán Masterbox

Chi tiết thông tin về sản phẩm: 

Doanh nghiệp tiềm năng quan tâm, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ:  

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – Cục Công nghiệp

Email: csdl.idc@gmail.com

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)