(Thông báo) Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 – Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  71  /QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021)

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số71 /QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021)

Quyết định số 71/QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021 xem tại file đính kèm: Quyết định số 71_QĐ-CN về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức 2021 IDC_0001.pdf

 

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)