(Thông báo) Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 – Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thuộc Cục Công nghiệp

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021)

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thuộc Cục Công nghiệp (kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021

Quyết định số 70/QĐ-CN ngày 06 tháng 5 năm 2021 xem tại file đính kèm: Quyết định số 70_QĐ-CN về việc công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức 2020 IDCS_0001.pdf

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)