Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn cho đề án “Chương trình đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam”

Thực hiện Biên bản ghi nhớ  hợp tác giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Dự án hợp tác phát triển Nhà máy thông minh với mục tiêu đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam và hỗ trợ tư vấn cho 50 doanh nghiệp áp dụng nhà máy thông minh trong 02 năm (2022 – 2023).
Trong năm 2022 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) – Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương được giao thực hiện triển khai đề án “Chương trình đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2022. Thông tin về chương trình đào tạo như sau:
I. Mục tiêu trong năm 2022:
Đào tạo 48 chuyên gia tư vấn (24 phía Bắc, 24 phía Nam) có trình độ, được Bộ Công Thương và Samsung cấp chứng nhận, đáp ứng yêu cầu tư vấn chuyển đổi số cho 24 doanh nghiệp công nghiệp CNHT của Việt Nam.
II. Đối tượng thụ hưởng của đề án:
– Các chuyên gia tư vấn đã được đào tạo qua chương trình đào tạo tư vấn viên và thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc các chương trình của Bộ Công Thương;
– Các chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thuộc các đơn vị tư vấn đã và đang tư vấn chuyển đối số cho các Doanh nghiệp;
– Các Doanh nghiệp CNHT của Việt Nam
III. Kế hoạch đào tạo:
Chương trình đào tạo gồm 02 khóa (phía Bắc, phía Nam) sẽ do các chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp đào tạo trong 12 tuần (03 lý thuyết và 09 tuần thực hành) nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng thiết lập nhà máy thông minh. Thời gian dự kiến triển khai các khóa như sau:
– Khóa 01 tại Hà Nội: từ 12/4/2022
– Khóa 02 tại HCM: từ 01/8/2022
IV. Quyền lợi của học viên:
– Học viên được lựa chọn tham gia khóa đào tạo sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo; hỗ trợ ăn, ở, dụng cụ, học liệu; xe đưa đón phục vụ tất cả các hoạt động của khóa học (thăm quan doanh nghiệp, nhà máy, đi thực hành…);
– Được Bộ Công Thương và Samsung cấp chứng nhận;
– Được ưu tiên tham gia các chương trình, các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động khác do Bộ Công Thương tổ chức.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký theo các thông tin dưới đây.
Mọi chi tiết xin liên hệ Chủ nhiệm đề án: Mr Trần Tuấn Linh – ĐT: 0969120456  email: linhtt.idc@gmail.com

Link đăng ký học viên: https://docs.google.com/forms/d/1GuqeijFTCJqbCynoDfNvkNYnChNV_tQEiX-lpwxKfLU/viewform?edit_requested=true

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)