Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may đang được Nghệ An quan tâm

Trên toàn tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 65 cơ sở, nhà máy may đang hoạt động trong có 01 nhà máy sợi của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan (sản lượng 20.000 tấn sợi/năm); 01 cơ sở thêu CCN Lạc Sơn, huyện Đô Lương (quy mô lao động 150 – 200 người) thêu phụ kiện cho các nhà máy may của Công ty Havina Kim Liên và Công ty TNHH Prex Vinh và khoảng 18 cơ sở dệt thủ công khác. 

Ngành dệt may của Nghệ An đang phải nhập khẩu từ 60 – 70% nguyên phụ liệu, phần lớn từ thị trường Trung Quốc. Các doanh nghiệp đều ý thức tầm quan trọng của công nghiệp dệt, nhuộm nhưng muốn đầu tư vào dệt nhuộm phải tuân thủ quy định liên quan đến môi trường, đòi hỏi chi phí sản xuất tăng lên, nên cho đến nay tỉnh chưa có nhà máy nhuộm nào.

Công nghiệp hỗ trợ kém phát triển dẫn đến các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu sẽ làm tăng chi phí đầu vào do tiền chuyên chở, kho vận, bảo hiểm,… tăng lên, chưa kể rủi ro về thời gian nhận hàng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, giảm sức cạnh tranh. Vì thế, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao giá trị nội địa của các sản phẩm công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển công nghiệp.

Nghệ An đang phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ tăng bình quân 9- 10%/năm, đến năm 2025 chiếm từ 10 – 12% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Giai đoạn 2018-2025, phấn đấu số lượng doanh nghiệp tăng bình quân 3%/năm, đến năm 2025 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chiếm từ 10 – 12% số lượng doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp. Có từ 20 – 30 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh có thể tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị của các tập đoàn.

Tỉnh xác định dệt may là nhóm ngành cần thiết phải có công nghiệp hỗ trợ để phát triển vì hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án may mặc đầu tư, trong đó một số doanh nghiệp đầu tư dây chuyền với quy mô khá lớn… Trong khi đó, phần lớn các nguyên liệu, phụ kiện ngành dệt may phải nhập khẩu nên cần thu hút nhiều dự án công nghiệp hỗ trợ để giảm nhập siêu.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)