Đăng ký tham gia chương trình “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các DN Việt Nam” năm 2021

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025. Năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) tiếp tục chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Bắc” thuộc Chương trình Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do Bộ Công Thương phê duyệt. 

Chương trình nhằm mục đích: 

  • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp công nghiệp trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu. 
  • Tạo nên làn sóng cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất trong các quá trình sản xuất, từ đó các doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện tiến tới tự thân cải tiến trong toàn ngành CNHT nói riêng và ngành công nghiệp nội địa nói chung

      Doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ được hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia về cải tiến sản xuất. Các chuyên gia sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện doanh nghiệp (01 ngày/ 01 DN), tư vấn cải tiến (02 ngày/01 tuần x 12 tuần) và hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu khi doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng trong nước cũng như toàn cầu. 

      Kinh phí cho việc tư vấn cải tiến sản xuất tại doanh nghiệp sẽ được trích từ nguồn ngân sách theo Quyết định của Thủ tướng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ được ưu tiên tham gia các sự kiện kết nối kinh doanh, gặp gỡ bên mua trong và ngoài nước. 

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý I và kết thúc Quý IV năm 2021. 

        Để Chương trình đạt hiệu quả cao, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp cùng phối hợp, tham gia đầy đủ nhằm phát huy được hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mặt khác hoàn thành mục tiêu đề ra của Chính phủ về phát triển ngành CNHT Việt Nam giao Bộ Công Thương thực hiện. 

Đăng ký tham gia Chương trình, quý doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm và gửi về:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp theo địa chỉ: Tầng 1 số 655 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Chi tiết liên lạc: CNĐA Lê Trường Giang, Phòng Kỹ thuật công nghệ, SĐT: 0904.141.137; Email: truonggiang1978@gmail.com.

File đính kèm: Văn Bản Số 72/CN-VP

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)