Khánh Hòa: Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua gói hỗ trợ 7.770 tỷ đồng

Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa mới đây đã công bố gói hỗ trợ 7.770 tỷ đồng, để thực hiện chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển hơn nữa thông qua tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Với quy mô là một tỉnh lớn ở khu vực miền Trung, thế nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và còn bộc lộ nhiều hạn chế khi chỉ có khoảng gần 30 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với tổng giá trị sản xuất chiếm khoảng 4,4% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Phần lớn các doanh nghiệp chỉ mới phát triển với quy mô vừa và nhỏ, hạn chế về nguồn vốn, thiếu khả năng đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ.

Trước tình hình đó, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt đã dành 7,770 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp, đầu tư dài hạn, chuẩn bị máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ cho sản xuất tại doanh nghiệp. Trong đó, kinh phí ngân sách địa phương là 5,820 tỷ đồng; nguồn kinh phí đề xuất hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của trung ương là 1,950 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh cũng có phương án thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn từ chương trình khác nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu đặt ra.

Theo ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với lợi thế phát triển của tỉnh, tỉnh đã yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện. Sở Công Thương Khánh Hòa cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét quyết định về việc triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)