Khảo sát DN sản xuất phục vụ chương trình Smart Factory (Cục Công nghiệp – Samsung)

Cục Công nghiệp – Bộ Công thương đang phối hợp với Tập đoàn Samsung thu thập cơ sở dữ liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ và nhu cầu mong muốn của DN nhằm phục vụ tạo dựng, triển khai Chương trình tư vấn chuyển đổi số tiến tới Smart Factory.

Kính mong Quý Doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp các thông tin theo mẫu, đối với các Doanh nghiệp hỗ trợ thông tin, Ban tổ chức Chương trình sẽ gửi tới các Quý Doanh nghiệp các thông tin về Chính sách Công nghiệp hỗ và các Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp (Tư vấn kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, hội trợ triển lãm, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành, đào tạo nguồn nhân lực, .v.v.) trong năm 2022 và các năm kế tiếp

Mục đích khảo sát:

  • Đánh giá thực trạng công nghệ cũng như nhu cầu mong muốn của doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong việc chuyển đổi số tiến tới Smart Factory;
  • Đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp khi triển khai Chương trình tư vấn Smart Factory thuộc chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Samsung;
  • Nắm bắt kịp thời những khó khăn của Doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận với chương trình để có đề xuất hỗ trợ cho Doanh nghiệp.

Đường dẫn tham gia khảo sát vui lòng truy cập: https://idccenter.gov.vn/phieu-khao-sat

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ông Trần Tuấn Linh, phụ trách Chương trình (Cục Công nghiệp – 0969 120 456)

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)