Ngành chế biến, chế tạo: Năng suất lao động cần đạt mục tiêu 6,5 – 7%/năm

Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 – 7%/năm.

Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phê duyệt, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn  từ 2021 đến 2025.

Theo đó, Nghị quyết đã nêu rõ đặt mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5%/năm, trong đó, tốc độ tăng năng suất lao động của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 – 7%/năm; ngoài ra, tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 05 thành phố trực thuộc trung ương  (Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ) cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước.

Nghị quyết đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bởi vì đây là ngành đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế đất nước. Theo cấu trúc của chuỗi giá trị, tất cả các hoạt động kinh tế đều có mối quan hệ khăng khít, và công nghiệp chế biến chế tạo là trọng tâm trong mối quan hệ giữa các ngành. Cụ thể, các ngành dịch vụ hầu như phụ thuộc rất lớn vào quy mô và trình độ phát triển của hoạt động sản xuất; dịch vụ bán buôn, bán lẻ (thường đóng góp từ 15-20% GDP) chính là hoạt động mua và bán hàng hóa do các ngành công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất ra. Bên cạnh đó, logistics, vận tải, kho bãi cũng không thể phát triển nếu không có hoạt động trao đổi hàng hoá tạo ra bởi các ngành sản xuất này.

Để đạt được mục tiêu đã đặt ra của ngành cơ khí, chế biến chế tạo trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, nghị quyết cũng nêu rõ cần phải tập trung hoàn thành các mục tiêu: cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường và nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)