Ngành sản xuất tiếp tục được phục hồi

Làn sóng Covid-19 giảm, sản lượng tăng trở lại, tuy nhiên việc một số khách hàng ngần ngại trước mức tăng mạnh của giá cả nên đã làm chậm lại tốc độ tăng đơn hàng mới.

Nhằm đánh giá sức khoẻ chung của cả nền kinh tế, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) được thực hiện bằng khảo sát lãnh đạo các công ty tư nhân nhóm dịch vụ, sản xuất. 50 điểm là ngưỡng điểm của chỉ số PMI và lĩnh vực sản xuất được xác nhận có sự mở rộng nếu như chỉ PMI trên 50 điểm và ngược lại thu hẹp nếu dưới 50 điểm. Khi các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong bảy tháng liên tiếp thế nhưng trong tháng 4 chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam ở mức 51,7 điểm, không thay đổi so với tháng trước.

Khảo sát của S&P Global cho biết cả sản lượng và việc làm đều tăng trở lại trong tháng 4. Tình hình đại dịch được cải thiện đã cho phép nhân viên quay lại làm việc, có nhiều báo cáo về hoạt động tuyển dụng mới, tốc độ tạo việc làm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm.

Năng lực sản xuất tăng, sản lượng đã tăng tháng thứ sáu trong bảy tháng qua giúp các công ty tận dụng được lực cầu khách hàng đang tăng. Thế nhưng tốc độ tăng số lượng đơn hàng mới đã chậm lại do tình trạng giá cả tăng và nguyên vật liệu khan hiếm làm hạn chế đà tăng của đơn hàng. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới khi tốc độ tăng của chỉ số này cũng chậm lại, một phần nguyên nhân dẫn đến việc giảm tốc độ tăng là do diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Trung Quốc. Để bù đắp những hạng mục được báo cáo tăng giá là cước vận tải, khí đốt, xăng dầu, các nhà sản xuất đã tăng giá bán hàng.

Chịu ảnh hưởng từ diễn biến Covid-19 tại Trung Quốc và căng thẳng tại Ukraine, thời gian giao hàng tiếp tục bị kéo dài, tuy nhiên mức độ kéo dài thời gian giao hàng đã xuống mức thấp nhất trong một năm khi tình hình đại dịch ở Việt Nam đã cải thiện. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế.

Những vấn đề về nguồn cung nguyên vật liệu cũng góp phần làm tồn kho hàng mua trong tháng 4 giảm lần đầu tiên trong bốn tháng. Trên thực tế so với tháng 3, hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng nhanh hơn. Những người được khảo sát cho rằng nguyên nhân tăng là do số lượng đơn đặt hàng mới tăng và tồn kho thành phẩm giảm do việc sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng yêu cầu bán hàng.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)