Nghệ An: Chú trọng hơn nữa việc phát triển trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Số lượng doanh nghiệp Nghệ An về công nghiệp hỗ trợ là gần 100 doanh nghiệp, chiếm 8% số doanh nghiệp trên toàn ngành công nghiệp, chiếm tỉ trọng dưới 0,5% trong giá trị sản xuất công nghiệp. Vì thế, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được chú trọng hơn.

Theo nguồn tin từ Sở Công thương Nghệ An, công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực song các doanh nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên từng ngành, lĩnh vực còn ít; yếu về năng lực vốn, công nghệ, năng lực sản xuất. Phần lớn các doanh nghiệp này chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam, chưa thu hút được nhiều các tập đoàn đa quốc gia đầu tư có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ vào ngành công nghiệp mũi nhọn để làm đầu tàu thúc đẩy hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các doanh nghiệp này.

Đứng trước tình hình đó, tỉnh cũng đã đặt ra mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ với con số cụ thể, phấn đấu, giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ tăng bình quân 9 – 10%/năm, đến năm 2025 chiếm từ 10 – 12% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Tăng dần tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Giai đoạn 2018-2025, phấn đấu số lượng doanh nghiệp tăng bình quân 3%/năm, đến năm 2025 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chiếm từ 10 – 12% số lượng doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp. Có từ 20 – 30 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh có thể tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp FDI và tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn.

Để đạt được mục tiêu đó, các sở ban ngành cũng đã tham mưu đề xuất ra những giải pháp cụ thể, như kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này; tăng cường các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương trực tuyến, hỗ trợ xúc tiến đầu tư các nhà cung cấp FDI các ngành, lĩnh vực CNHT ưu tiên…

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)