Tỉnh Hòa Bình khuyến khích đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những công đoạn đột phá của tỉnh Hòa Bình làm nền tảng phát triển công nghiệp bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. 

Tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn 2021 – 2025, trong đó khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn đầu tư tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tuy vậy, việc này phải gắn với bảo vệ môi trường, dựa trên áp dụng công nghệ tiến bộ trong sản xuất, giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm bằng cách bố trí các doanh nghiệp một cách hợp lý.

Mục tiêu của tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 là đạt trên 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với 30% doanh nghiệp có hệ thống sản xuất cũng như sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có đủ năng lực cung ứng sản phẩm  hoặc có thể tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, giúp tỉnh tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đang ưu tiên các doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại, có tiềm năng về vốn và thị trường đầu tư xây dựng những dự án có quy mô lớn, tính lan tỏa cao, làm cơ sở phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tuyển dụng những lao động có tay nghề, đã qua đào tạo và giảm dần tuyển dụng những lao động phổ thông, chưa qua đào tạo.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển, tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Các tổ chức, cá nhân ở bất kỳ thành phần kinh tế nào cũng được khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ để từ đó tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như tăng năng lực thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với mục tiêu đã đề ra, các hoạt động được tỉnh Hòa Bình chú trọng là kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài nước; thu hút vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý trong quản trị sản xuất, quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu của chuỗi sản xuất; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của các ngành…

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)