TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ

Để duy trì các KCN hoạt động có hiệu quả và giá trị kinh tế bền vững trong tương lai, Thành phố cần bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp trong KCN, kết nối chuỗi cung ứng bên trong, bên ngoài khu vực và quốc tế. 

Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ vì đây là ngành có tác động đến sự phát triển bền vững, lâu dài cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của ngành. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, tình hình phát triển ngành công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ của Hồ Chí Minh vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng.

Công nghiệp hỗ trợ chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm với công nghệ đơn giản, phần lớn phụ thuộc vào nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hơn nữa, tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài chưa cao. Việc phân bổ mặt bằng sản xuất, quỹ đất dành cho công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ chưa được phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và chưa khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của ngành nói chung và các doanh nghiệp nói riêng…

Vì vậy, thời gian tới, Thành phố sẽ chú trọng xây dựng các KCN chuyên ngành, kết nối hình thành các KCN chuyên ngành về y tế; KCN dược; KCN lương thực, thực phẩm; KCN cơ khí. Đặc biệt, Thành phố cũng triển khai dành quỹ đất để hình thành KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

 Đặc biệt, để duy trì các KCN hoạt động có hiệu quả và giá trị kinh tế bền vững trong tương lai, Thành phố cần bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp trong KCN, kết nối chuỗi cung ứng bên trong, bên ngoài khu vực và quốc tế. Ngoài ra, hệ sinh thái cần kết nối được doanh nghiệp với các chính sách ưu tiên và hỗ trợ của thành phố về thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số sản xuất theo hướng đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp và các nhà phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển mô hình liên kết công nghiệp, giảm chi phí sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững – yếu tố cốt lõi của KCN sinh thái.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)