Trong 9 tháng thực hiện, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương vượt tới 256% mục tiêu về lợi nhuận

Trong 9 tháng thực hiện CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2020.

Doanh thu thuần của Công ty công bố trong quý 3 đạt gần 62 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây có thể xem là một dấu hiệu rất tốt. Trong khi giá vốn hàng bán lại giảm nên lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng tăng gần 41%. Sau khi trừ các khoản chi phí HAD báo lãi trong kỳ tăng gấp đôi đạt mức 7,6 tỷ đồng.

Tính theo lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAD đạt gần 133 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. HAD cũng ghi nhận chi phí bán hàng gần 16 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng.

Năm 2020, HAD đặt mục tiêu doanh thu 123 tỷ đồng bằng 77% thực hiện 2019 và lợi nhuận sau thuế chỉ là hơn 3,2 tỷ đồng giảm 68% so với 2019. Kết thúc 9 tháng, HAD đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 256% mục tiêu về lợi nhuận.

Về nguồn vốn, HAD đầu tư tài chính ngắn hạn 43 tỷ đồng, tăng 43% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng vọt lên gần 9 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Ngoài ra, HAD phải thu Công ty mẹ là Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) gần 8,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả của HAD cũng tăng 53%, ghi nhận 41 tỷ đồng với gần 14 tỷ đồng nợ thuế.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *