Vai trò của công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô

Một trong những nhân tố tác động tích cực thúc đẩy các ngành có liên quan phát triển, tạo động lực xây dựng nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đó chính là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô.

Trên cơ sở đó, Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô chính là một lĩnh vực tạo cơ sở để thực hiện hội nhập kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập, khi các quan hệ hợp tác được thiết lập, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ là một bộ phận hiện hữu, không tách rời, cấu thành trong các sản phẩm của các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,… Công nghiệp hỗ trợ nhờ đó mà trở thành một bộ phận tham gia vào hệ thống chuỗi sản xuất chuyên môn hóa quốc tế. Với việc phát triển Công nghiệp hỗ trợ, các quốc gia có cơ hội phối hợp với nhau trong quá trình tham gia sản xuất linh kiện, từ đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển CNHT cho ngành ô tô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực sản xuất của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô phát triển có tác động lan tỏa trong hệ thống công nghiệp phát triển nói riêng và nền kinh tế phát triển nói chung. Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô giúp phát huy thế mạnh, đặc biệt là khai thác lợi thế so sánh, giúp các doanh nghiệp tập trung chuyên môn hóa khâu có năng lực tốt nhất với mức đầu tư chi phí thấp nhất.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực sản xuất của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự phong phú, đa dạng của các loại chi tiết, linh kiện phụ tùng sẽ thu hút hàng ngàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước tham gia vào quá trình sản xuất qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, đặc biệt tạo cơ hội to lớn cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp nhận và làm chủ công nghệ nước ngoài và học hỏi những kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

 Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô góp phần quan trọng trong đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài qua đó thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và các tri thức quản lý tiên tiến. Khi các công ty nước ngoài tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện để đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ và các tri thức quản lý, đào tạo cán bộ quản lý hoặc cử chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho việc triển khai áp dụng các hệ thống sản xuất tiên tiến cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ giúp các doanh nghiệp này có đủ năng lực công nghệ và kỹ năng quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng các chi tiết, linh kiện theo đúng tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật của hãng đưa ra. Điều này sẽ có tác động lan tỏa rất nhanh và góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp từ đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước khi các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ tận dụng lợi thế về vị trí địa lý tạo nên dòng luân chuyển thông tin nhanh hơn, trao đổi kỹ thuật công nghệ thuận lợi hơn, chuyển giao năng lực quản lý tốt hơn.

Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng trong dài hạn, đồng thời tạo sự phát triển bền vững nhờ tăng cường liên kết chặt chẽ ổn định lâu dài giữa các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ với các hãng ô tô đứng đầu trong mạng lưới sản xuất hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu.

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)