VCCI đề xuất đại diện doanh nghiệp trong Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị với Thủ tướng trong cơ cấu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại các cấp, địa phương cần có sự tham gia của đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp như một chủ thể quan trọng trong ứng phó COVID-19
Doanh nghiệp như một chủ thể quan trọng trong ứng phó COVID-19

Tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng động doanh nghiệp, ngày 26/9, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bày tỏ quan điểm về tình hình chống dịch đã thay đổi. Việt Nam cần có tư duy, quan điểm, chiến lược và cách làm mới về chống dịch COVID-19. Trong đó, các doanh nghiệp đồng tình và nhất trí cao với quan điểm của Thủ tướng Chính phủ “phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp”.

Thay vì dồn toàn lực tập trung cho một mặt trận chính là phòng chống dịch bệnh, Việt Nam cần tập chú trọng trên cả mặt trận thứ hai, đó là duy trì và phát triển kinh tế.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất hai phương án đối phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thứ nhất, cần phải thay đổi tư duy để nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp như một chủ thể đóng vai trò quan trọng trong ứng phó COVID-19, từ đó tin tưởng giao quyền và trang bị, nâng cao năng lực y tế tại chỗ cho doanh nghiệp.

Thứ hai, mặt trận kinh tế vững chắc tạo nền tảng chiến thắng trên mặt trận y tế, vì thế các chính sách đưa ra cần bảo vệ và hỗ trợ việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện sống chung với dịch.

Từ cơ sở trên, VCCI đề xuất với Thủ tướng trong cơ cấu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại các cấp, địa phương nên có sự tham gia của đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong điều kiện “bình thường mới”, vaccine là ‘chìa khoá’ cho việc mở cửa kinh tế cũng như sản xuất an toàn. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp có nguyện vọng mong các giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ được triển khai nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp ở thời điểm vô cùng khó khăn như hiện nay.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI khuyến cáo sức chịu đựng của doanh nghiệp nội địa, trong bối cảnh dịch bệnh, chỉ có thể cầm cự thêm tối đa khoảng 6 tháng nữa; trong đó thấp nhất là lĩnh vực nông lâm, thủy sản (trung bình 4,7 tháng), thông tin truyền thông (4,9 tháng) và xây dựng (5,3 tháng).

Nguồn: Vsi.gov.vn

IDC xin thông báo: Hiện tại website đang trong quá trình cập nhật nội dung cũng như hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật nên có nhiều thiếu sót. Vì vậy, quý đọc giả, doanh nghiệp và báo chí nếu có góp ý hãy liên hệ cho quản trị Website : Ông Lê Xuân Thọ - Chánh Văn phòng (Hotline: 0948020812)